Nieuws

Zelfwerkzaamheid in afwijking van splitsingsakte VvE

Vele VvE’s voeren een beleid van zelfwerkzaamheid. Door het onderhoud en de herstelwerkzaamheden door de eigenaars zelf uit te laten voeren kunnen VvE’s op de loonkosten van onder andere schilders en timmerlieden besparen. Het uitvoeren van schuur- en schilderwerk is voor appartementseigenaars veelal geen probleem, maar bij vervanging is in de meeste gevallen de hulp van een vakman nodig. De daarmee verbonden kosten zorgen veelal voor discussie tussen VvE en appartementseigenaar. Wie dient er voor vervanging zorg te dragen? En veelal belangrijker: wie dient de kosten van vervanging te dragen? In 2010 werd het Hof ’s Gravenhage geconfronteerd met een dergelijke rechtsvraag heeft hierop antwoord gegeven in haar arrest van 20 april 2010 (zaaknr. 200.032.495/01).

Prive gedeelte appartementsrecht

Volgens artikel 5:111 sub a BW moet in de akte van splitsing van een appartementencomplex nauwkeurig worden omschreven welke gedeelten van het gesplitste gebouw of de gesplitste grond bestemd zijn om als privégedeelte te worden gebruikt. Deze omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de splitsingstekening, waarin de begrenzing van de privégedeelten wordt aangegeven. In de praktijk blijkt regelmatig dat de akte van splitsing en de splitsingstekening onvoldoende duidelijkheid verschaffen over hetgeen tot de privégedeelten behoort. Dit blijkt weer eens duidelijk uit twee recent gepubliceerde uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 31 januari 2012, LJN: BV8889 en Hoge Raad 16 maart 2012, LJN: BV1771.

Pagina's

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333